Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Şeriat Oracle – Blok Zincir Tabanlı Helal Sertifikaların Kaydı

Giriş

Şeriat Oracle, Helal Sertifikaların kaydını tutan blok zincir tabanlı bir sistemdir. Blok zincir destekli bir mekanizma olarak çalışır ve onaylanmış akıllı sözleşmelerin listesini kontrol eder, bunlara HAQQ Cüzdanı aracılığıyla etkileşim imkanı sağlar (onaylayarak ve uygulama içi pazaryerine listeler). Şeriat Oracle, kullanıcıların sadece onaylanmış, Şeriat’a uygun dApp’lerle etkileşimde bulunmalarını sağlar ve aynı zamanda akıllı sözleşme geliştiricilerine ve geleneksel web işletmelerine, ürün ve hizmetlerini HAQQ Cüzdanı’nda tanıtarak Müslüman kullanıcılar arasında etik duruşlarını belirlemelerine olanak tanır.

Oracle’ların Anlaşılması ve Önemi

Akıllı sözleşmeler, merkezi olmayan uygulamaların (dApp’ler) önemli bir parçasıdır ve aracı olmadan otomatik yürütme sağlar. Ancak, dış verilere erişemezler, bu da blok zinciri ve zincir dışı ortamlar arasında bir ayrım oluşturur. Bu sorunu aşmak için, Şeriat Oracle gibi oracle’lar farklı kaynaklardan veri alır ve bu verileri akıllı sözleşmelere sunar. Veri alımı için çeşitli yöntemler kullanılır, bunlar şunları içerir:

 • API Çağrıları: Bir Oracle, hava durumu bilgisi, piyasa verileri veya sosyal medya verileri gibi harici API’lerden veri çekebilir.
 • Dağıtık Defter Oracle’ları: Bir Oracle, Bitcoin veya Ethereum gibi diğer blok zinciri ağlarından veriye erişebilir.
 • Görüşe Dayalı Oracle’lar: Oracle’lar çeşitli kaynaklardan veri alabilir ve veri doğruluğunu doğrulamak için uzlaşma algoritmaları kullanabilir. Bu, akıllı sözleşmelere sağlanan verilerin güvenilir olduğunu sağlar.
 • Güvenilir Veri Kaynakları: Oracle’lar, güvenilir şirketler veya kuruluşların sağladığı veriler gibi güvenilir veri kaynaklarından veri toplayabilir.

Şeriat Oracle’ının Amacı

Şeriat Oracle, HAQQ ağı içindeki etik olmayan veya Haram faaliyetleri azaltmada önemli bir rol oynar. Şeriat Oracle’ı, HAQQ Cüzdanı ile entegre ederek kullanıcıların yalnızca beyaz listeye alınmış, Şeriat’a uygun dApp’lere erişim sağlamalarını sağlar. Bu özellik, geliştiricilerin ürün ve hizmetlerini HAQQ Cüzdanı’nda tanıtmalarını ve Müslüman kullanıcılara etik olarak uygun olduklarını vurgulamalarını sağlar, böylece benimsenme ve başarı potansiyellerini artırır.

Şeriat Oracle’ının İşleyişi

Şeriat Oracle’ı, toplum onayı ve Şeriat kurulu onayı olmak üzere çift onay sistemi kullanır. Toplum onayı, ISLM token sahiplerinden gelir ve projenin HAQQ Cüzdanı Pazarı’nda yer almasına izin verir. Şeriat Kurulu, Şeriat Onayı sağlayarak projelerin pazaryerinde Şeriat’a uygun etiket almasını sağlar. Şeriat Oracle’ı aynı zamanda toplum tarafından onaylanmamış sözleşmelere işlem imzalamaya çalışan kullanıcılara uyarı verme özelliğine sahiptir, bu da HAQQ Ağı’nın güvenliğini güçlendirir.

Şeriat Oracle’ında Merkeziyetsizlik

Şeriat Uygunluğu’nun dahil edilmesine rağmen, HAQQ Ağı merkeziyetsizliği bir kenara bırakmaz. Şeriat Oracle’ı sadece HAQQ Cüzdanı’nın davranışını etkiler ve HAQQ ağı veya Katman 1’in diğer herhangi bir yönünü etkilemez. Bu nedenle, Şeriat uygunluğu konusunda endişelenmeyen kullanıcılar, Metamask veya herhangi başka bir EVM uyumlu cüzdan aracılığıyla HAQQ Ağı’nda dağıtılmış akıllı sözleşmelerle etkileşime girebilir.

Şeriat Oracle’ının Değer Önerisi

Şeriat Oracle, HAQQ Cüzdanı ile etkileşimde bulunan tüm akıllı sözleşmelerin Şeriat’a uygun olduğunu garanti ederek İslami prensipler ve etiklere uygun olmalarını sağlayarak benzersiz bir değer önerisi sunar. Bu özellik, etik yatırım uygulamalarına vurgu yapan Müslüman kullanıcılar ve ESG odaklı yatırımcılar için faydalıdır. Aynı zamanda tipik ön uç saldırılarını önlemeye yardımcı olarak HAQQ Ağı’nın güvenliğini artırır.

Şeriat Oracle’ının Teknik Tasarımı

Şeriat Oracle, topluluk ve Şeriat Kurulu onay aşamalarını içeren ardışık bir süreçle işlev görür. Teklif sunma, oy verme, beyaz listeye alma (veya SBT verilmesi), Şeriat Kurulu onayı ve onayın potansiyel olarak geri alınması gibi adımlardan oluşan bu süreç, açık, güvenli ve verimli olacak şekilde tasarlanmıştır.

Toplum Onayı Süreci:

 1. Teklif sunumu: Bir $ISLM token sahibi, toplum onayı için gov modülünü kullanarak bir teklif sunar.
 2. Depozito: Spamı engellemek için teklif sunulurken minimum bir depozito gereklidir.
 3. Oy verme: Topluluktan katılımcılar, önerilen plan üzerinde oy kullanır.
 4. Beyaz Listeye Alma (SBT verilmesi): Onaydan sonra, akıllı bir sözleşmeye SBT verilir.

Şeriat Onayı Süreci:

 1. Teklif sunumu: SBT token sahibi, topluluk tarafından onaylanmış bir akıllı sözleşme için Şeriat onayı için teklif sunabilir.
 2. Depozito: Teklifler sunulurken, bunlar, kurul veya yetkili denetçiler için geri ödenmeyen denetim ücretleri olarak hizmet verir.
 3. Şeriat Kurulu onayı: Topluluk onayından sonra, Şeriat Kurulu bir denetim yapar ve geri bildirim sağlar. Proje ekibi bu geri bildirimi uygular ve kurul, akıllı sözleşmenin Şeriat uygunluğu için onaylayıp onaylamadığını belirleyen bir final inceleme yapar. Bu süreçte topluluk oylaması gerekli değildir.

Şeriat Onayının Geri Alınması:

Şeriat’a uygun olduğu belirlenmiş bir projenin, verilen yönergelerden sapması durumunda, işaretlenir ve sorunları düzeltmek için üç ila altı ay süre tanınır. Bu süre içinde, ilgili sözleşmeyle etkileşime giren herhangi bir HAQQ topluluk üyesi, projenin onaylanmamış durumuna ilişkin bir uyarı bildirimi alır. Eğer süre içinde gerekli düzeltmeler yapılmazsa, HAQQ Ağı kısıtlamalar uygular ve kullanıcılar, Şeriat onayını tercih olarak ayarlamışlarsa, böyle sözleşmelere erişemezler. Ancak bu sözleşmeler, yine de Metamask veya herhangi başka bir EVM uyumlu cüzdan aracılığıyla etkileşime açık olacaktır.

Yaklaşan Gelişmeler:

Gelecekte, Şeriat Oracle, yetkili Şeriat denetçilerini dahil ederek süreçlerini iyileştirmeyi hedeflemektedir. Bu hedef, denetim sürecini daha verimli hale getirmeyi, merkeziyetsizliği artırmayı ve tıkanıklıkları önlemeyi amaçlamaktadır. Şeriat Oracle’ın Q3 2023’te piyasaya sürülmesi planlanmaktadır.

Sonuç:

Şeriat Oracle, blok zincir teknolojisinin, İslami değerlerin ve etik yatırım standartlarının yenilikçi bir bileşimini temsil eder. Sadece Şeriat’a uygun dApp’lere HAQQ Cüzdanı aracılığıyla erişileceğini garanti ederek, hızla gelişen dijital finans dünyasında etik uyumu sağlar. Benzersiz çift onay sistemi, teknoloji ile gelenek arasında köprü oluştururken, aynı zamanda blok zinciri sistemlerinin temel unsuru olan merkeziyetsizliği korur ve ağın güvenliğini güçlendirir.

Geleceğe bakıldığında, yetkili Şeriat denetçilerinin entegrasyonu, uyum sürecini daha da basitleştirerek, dayanıklı, kapsayıcı ve düzenlenmiş bir ekosistem oluşturmaya yardımcı olacaktır. Q3 2023’te piyasaya sürülmeyi planlayan Şeriat Oracle, çağdaş finans ile inanç temelli etik değerlerin kesişiminde önemli bir kilometre taşı olarak, daha adil ve sürdürülebilir bir finansal geleceğin yolunu açmaktadır.

Leave a comment

Select your currency